FOKUS DALAM ISLAM - Rukun Asas dan Kepercayaan

Catatan oleh : Kamarul Azami bin Mohd Zaini (YDP ABIM Daerah Kuala Selangor)

Muslim Mukmin amat meyakini dan mempercayai bahawa Allah s.w.t. adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dialah yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Mengetahui dan Maha Memberi. Kepercayaan ini perlukan keyakinan yang penuh dalam memastikan ia berkesan dalam kehidupan dan sentiasa meletakkan segala kehendak kita di bawah kehendak Nya. Harus percaya, hanya Dia yang Maha Memberi Pertolongan. Kepercayaan kepada keEsaan Allah akan memelihara kemudian insan dan menyelamatkan mereka dari perasaan takut dan ragu-ragu.

Muslim Mukmin yakin dan percaya kepada semua para nabi dan rasul yang diutuskan tanpa ada sebarang diskriminasi ke atas mereka. Setiap bangsa yang kita ketahui dianugerahkan wakil dari Allah sebagai penyampai peringatan. Golongan mursalin kemudian Nya di akhiri dengan dimahkotakan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul terakhir yang melengkapkan penurunan Islam dikalangan masyarakat kita. Mereka adalah guru-guru terhebat yang menjuarai segala bentuk kebenaran. Mereka adalah pilihan Allah dan menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah s.w.t kepada mereka dengan penuh amanah. Mereka telah diutuskan pada waktu dan tempat yang berasingan kepada ummat manusia sama ada bersendirian atau lebih dari seorang diri. Mesej mereka satu iaitu kepada keEsaan Allah s.w.t walaupun kepada bangsa dengan bahasa yang berbeza-beza. Kita wajib mempercayai para nabi dan rasul selama 25 orang seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Pemilihan Baginda Rasulullah bukanlah satu kebetulan, tetapi ia bukti mengenai kewujudan Allah s.w.t. sebagai tuhan. Ia adalah kepastian yang jelas mengenai kuasa dan keupayaannya.

“Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka (sebagaimana yang kamu - Yahudi dan Nasrani - membeza-bezakannya); dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata.” (Al-Baqarah 2: 136)

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa, dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri (Islam).” (Ali ‘Imran 3: 84)

“Sungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (wahai Muhammad), sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, dan Nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya; dan Kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub, serta Nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman; dan juga Kami telah memberikan kepada Nabi Daud: Kitab Zabur. Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan). Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa’ 4: 163 - 165)

“Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim: (anaknya) Ishak (dari isterinya Sarah), dan (cucunya) Yaakub. Tiap-tiap seorang (dari mereka) Kami telah berikan petunjuk, dan Nabi Nuh juga Kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu; dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu (ialah Nabi-nabi): Daud, dan Sulaiman, dan Ayub, dan Yusuf, dan Musa, dan Harun. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Zakaria, dan Yahya, dan Isa, dan Ilyas; semuanya dari orang-orang yang soleh. Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Ismail, dan Alyasak dan Yunus, dan Lut; dan mereka itu semuanya, Kami lebihkan darjat mereka atas umat-umat (yang ada pada zamannya).Dan (Kami juga lebihkan darjat) sebahagian daripada datuk nenek mereka, dan keturunan mereka, dan mereka, dan keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka; dan Kami telah pilih mereka, serta Kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus.” (Al-An’am: 84 - 87)

Apabila seseorang Muslim Mukmin itu meyakini dan mempercayai para rasul dan nabi utusan Allah s.w.t maka sudah tentulah mereka akan mempercayai sepenuhnya juga apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul yakni kitab-kitab. Setiap kitab itu adalah cahaya kebenaran yang membawa ummat kepada jalan lurus dan jalan kebenaran. Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan Al-Quran sendiri telah menjelaskan dan penyambung kepada kitab Ibrahim, Musa, Daud dan Isa. Al-Quran menjelaskan mengenai kitab yang juga diutuskan kepada rasul-rasul tersebut sebelum turunnya Al-Kitab. Namun, kitab-kitab dan wahyu yang sebelumnya itu telah hilang, rosak, dilupakan, ditukar, ditambah sehingga memesongkan wahyu yang sebenar. Satu-satu kitab yang terpelihara sehingga hari ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad s.a.w. yang kita baca bersama sehingga hari ini sejak 1400 tahun dahulu. Maka Muslim, tidak perlu untuk mencungkil segala khazanah untuk mencari kebenaran di dalam Al-Quran itu kerana ia disempurnakan dan dipeliharakan oleh Allah s.w.t tanpa ada sebarang perubahan dan kerosakan walau pelbagai usaha dibuat untuk merosakkannya.

15:9, 2:75-79, 5:13-14, 41, 45, 6:91, 41:43

Muslim Mukmin percaya kepada para malaikat ciptaan Allah s.w.t. Malaikat diciptakan dengan cahaya, mereka tidak makan dan tidak minum. Tidak tidur dan tidak pula berkeinginan pada sesuatu pun melainkan hanya memenuhi perintah Allah s.w.t tanpa soal dan keluhan. Mereka diberikan tugas khusus sehingga hari kiamat dan wajib kita mempercayainya walaupun mereka tidak dapat dengan mata kasar manusia. Ia umpama kita mengetahui kewujudan gas tetapi tidak dapat melihatnya.

“Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dari makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat; sedang mereka (malaikat-malaikat itu) tidak berlaku sombong takbur (daripada beribadat dan sujud kepadaNya). Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka (dengan kekuasaanNya), serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.” (An-Nahl: 49 - 50)

“Dan (ingatlah) segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua; dan malaikat-malaikat yang ada di sisiNya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.Mereka beribadat malam dan siang, dengan tidak berhenti-henti.” (Al-Anbiya’: 19 - 20)

Muslim Mukmin percayakan hari kebangkitan, hari perhitungan, hari hisab atau hari kiamat. Segalanya akan ditamatkan. Kerja, makan, bersukan bahkan cita-cita dan niat-niat akan terhenti apabila tiba hari ini. Ketika inilah para pembuat kebaikan akan dipimpin dan ditunjukkan jalan untuk ke syurga manakala para pelaku dosa pula akan menerima balasan setimpal dengan perbuatannya. Pelbagai kupasan syurga dan neraka dapat kita jumpa di dalam Al-Quran dan hadith tetapi ia tidak patut difahami secara zahir hidup manusia di dunia. Kata Nabi Muhammad s.a.w. di sana kita akan melihat perkara yang tidak pernah dilihat mata kasar kita, mendengar perkara yang tidak mampu telinga dunia kita dengar serta tiada minda yang berupaya membayangkannya. Muslim Mukmin percaya dan yakin pastinya akan ada tuntutan dan balasan dari Allah dengan apa yang telah Dia modalkan kepada kita. Itulah hari keadilan, hari akhirat dan penyudah kepada segala perkiraan amal.

Jika ada dikalangan kita yang merasakan bahawa mereka boleh terlepas dari dijatuhkan hukuman dari undang-undang dunia, dari pengadilan di mahkamah yang disaksikan dan dihakimi oleh sesama manusia, maka takutlah dan waspadalah kerana dia pasti tidak akan terlepas dari pengadilan Allah s.w.t. Apabila dia dibangunkan di padang mahsyar, di kala itu tiada peguam yang akan membela, tiada peguam yang akan bicara melainkan Yang Maha Menghakimi sahaja membuka segala catatan para malaikat yang menjadi pencatat sebarang perilaku kita di dunia. Jika ada di antara kita yang tidak menerima keadilan dunia, maka kebangkitan semula adalah berita gembira buat mereka.

Keyakinan kepada hari kebangkitan menjadikan Muslim Mukmin sentiasa berfikiran terbuka, positif dan proaktif. Tiada kerisauan dalam diri mereka kerana mereka meyakini, setiap kebaikan akan dibalas kebaikan, jika tidak di dunia, maka pasti diakhirat begitu jugalah keburukan, pastinya tidak akan terlepas dari perhitungan Allah s.w.t.

30 Disember 2016
Usrah Mingguan Cuti Sekolah, ABIM-PEPIAS Kuala Selangor
AYG Tanjong Karang

Penulis merupakan seorang fasilitator sepenuh masa bersama IQ Class Management. Awal pendidikan beliau di Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Air Panas Setapak dan kemudiannya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur (SMAKL) - yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Tamat pengajian sarjana muda beliau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Pentadbiran Perniagaan dan mengambil peluang menambah pengetahuan di dalam ilmu asas kaunseling di KUISCell dalam Sijil Asas Kaunseling 1. Aktif di dalam NGO di Malaysia seperti PEPIAS, ABIM, BBM dan YATIM dan kini beliau masih aktif menjadi fasilitator, melatih fasilitator, menganjurkan program fasilitator serta memberikan ceramah melalui syarikat beliau.