JOM INFAK

Firman Allah s.w.t. di dalm sural Al-Baqarah ayat 265 yang bermaksud;

"Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari keredhaan Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."Inilah perbuatan yang menjadi tuntutan kita sebagai Muslim dalam usaha memperteguh jiwa yakni dengan menginfakkan harta kita untuk mendapak keredhaan Allah s.w.t. Inilah gambaran Allah s.w.t sebagai balasan kepada mereka yang melakukan infak dan ianya dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas, Allah menerimanya dan melipat gandakannya.Kehidupan sentiasa memberi ini harus dijadikan budaya bagi umat Islam agar mampu menghapuskan kemelaratan dikalangan umat Islam. Ia adalah satu ubat yang disediakan Allah s.w.t bagi mengatasi penyakit kemiskinan dan kefakiran pada diri manusia itu sendiri.
Namun, Allah memberikan peringatan di dalam ayat seterusnya 266 yang bermaksud;

"Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu memikirkannya."

Sudah pasti menjadi anganan semua kita, untuk memiliki kemewahan tanah yang dapat memberikan kemudahan kepada keluarga dan anak-anak kita apabila tiba dikala usia kita sudah tidak mampu bekerja keras lagi. Menurut Ibnu Abbas, bahawa perumpamaan di atas adalah untuk orang yang mengerjakan ketaatan sekian lama, lalu syaitan menghampiri mereka, lalu akhirnya ia terbawa oleh pujuk rayu musuh itu dan melakukan maksat sehingga amal solihnya habis oleh maksiatnya. Manakala menurut Syaikh As Sa'diy, gambaran dan perumpamaan ini ditujukan kepada manusia yang sebelumnya beramal shalih karena Allah baik dalam bentuk sedekah ataupun amalan lainnya, kemudian mereka itu melakukan amalan yang merusak amal solih mereka itu.

Jika kita adalah manusia dan berupaya membayangkan perumpamaan Allah s.w.t tersebut, dan menggunakan akal kita sewarasnya, tentu dia tidak akan tergerak untuk melakukan sesuatu yang merugikannya. Akan tetapi, karena lemahnya keimanan kita, akal kita dan kurangnya renungan mata hati kita (bashirah) menjadikan kita melakukan juga hal-hal tersebut. Oleh kerana itu, dalam ayat di atas, Allah s.w.t perintahkan kita untuk berfikir dan merenunginya.

Begitu juga Allah s.w.t tambahkan teguran kepada mereka yang melakukan kerja infak kepada jalan Allah s.w.t dalam ayat 267 yang bermaksud;

"Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Al-Barra', hadis ini ialah hadis hasan sahih gharib dan ada juga yang menyatakan ia adalah hadis sahih sesuai deengan syarat Muslim. Riwayat hadis menyebutkan bahawa ayat tersebut turun berkenaan dengan kami kaum Anshar, di mana kami adalah para pemilik kebun kurma. Terkadang seseorang datang dari kebunnya dengan membawa kurma tergantung banyak kurma atau sedikitnya. Ada pula seseorang yang datang membawa satu atau dua tangkai (berisi kurma), lalu ia menggantungkannya di masjid. Ketika itu penghuni Shuffah (pelataran masjid) tidak memiliki makanan, salah seorang di antara mereka apabila datang (ke masjid), mendatangi tangkai tersebut, lalu ia pukul dengan tongkatnya, kemudian jatuhlah kurma muda dan kurma kering, lalu ia makan. Ada beberapa orang yang kurang peduli dengan kebaikan datang membawa tangkai kurma berisi kurma yang kurang baik dan yang jelek, serta membawa tangkai yang sudah patah, lalu ia gantungkan di masjid, maka Allah Tabaaraka wa Ta'aala menurunkan ayat, "Yaa ayyuhalladziina aamanuu anfiquu min thayyibaati…dst. illaa an tughmidhuu fiih." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu diberi hadiah sama seperti yang dia berikan, tentu dia tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau malu." Setelah itu, salah seorang di antara kami datang dengan membawa kurma yang baik yang ada di sisinya.
Firman Allah s.w.t lagi dalam ayat 268 yang bermaksud;

"Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat, sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurnia Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas (kurnia Nya) lagi Maha Mengetahui."

Inilah peringatan Allah s.w.t tentang permainan syaitan dalam jiwa manusia untuk melakukan infak di jalan Allah s.w.t. Apabila tiba waktu untuk membuat kebaikan, usahalah ia tertangguh walaupun satu minit, kerana ia akan membuka ruang was-was yang akan dipenuhi oleh syaitan yang akhirnya merosakkan amalan baik itu. Walaupun ia dilihat baik, tetapi amalan itu dicacatkan dengan kerosakan pelaku itu sendiri. Ramadan kian menjelma lagi, marilah kita melatih diri kita untuk memberi di jalan Allah s.w.t. Ia bukanlah pemberian hanya untuk peperangan, khususnya di Malaysia, peperangan bukan agenda kita, tetapi insan-insan yang tersekat diri mereka dari kesenangan di dunia, kemiskinan, kefakiran, mencari kebenaran hidup memerlukan sokongan dan bantuan mungkin di dalam bentuk sokongan moral, bantuan makanan dan apa sahaja keperluan asasi mereka. Jom, usah tunggu lagi. Jom Infak!

INGIN MENYUMBANG UNTUK RAMADAN DAN SYAWAL? KLIK DI SINI.

No comments: