ORANG-ORANG YANG MENDAPAT KEJAYAAN

Firman Allah s.w.t. di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang bermaksud;
"Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya." (Al-Baqarah 2:5)

Siapakah orang-orang yang berjaya ini? Karekter mereka telah dijelaskan pada permulaan pembukaan ayat ini dengan dahului 3 huruf istimewa yang menjadi rahsia Yang Maha Mencipta.Makna kejayaan amat luas dan ia tidak terhad dalam keduniaan yang fana ini. Apabila janji yang datangnya dari Allah s.w.t. maka tidak perlu ada sebarang keraguan bahkan pasti berjaya baik di dunia mahupun akhirat dan asas orang-orang yang berjaya ini adalah melalui keyakinan mereka kepada Al-Kitab yakni Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Lihat saja generasi yang terbangun pada ketika awal dakwah Baginda, pegangan mereka amat kukuh terhadap apa yang diwahyukan Allah s.w.t. kepada mereka melalui lidah Rasul Nya.

Melalui kalam Allah itu menjadikan mereka bertakwa. Ini terbukti dengan terusiknya hati Umar Al-Khattab terdengar bacaan adiknya sehingga menjadikan dia Muslim bahkan Khalifah yang kedua selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.. Ketakwaan mereka sangat utuh dan ciri ketakwaan ini disenaraikan di dalam ayat 3 dan 4 yang secara tidak langsung menjelaskan karekter manusia yang berjaya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.

Pertamanya adalah beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Perkara ghaib adalah perkara yang tidak dapat ditafsir dengan mata alam atau kehidupan fana ini seperti dosa dan pahala, syurga dan neraka. Meyakininya menjadikan manusia itu hampir kepada tingkat ihsan yang mana Allah s.w.t. sentiasa melihat tindak tanduk kita. Tuntutan kedua adalah mendirikan solat. Perintah wajib bagi Muslim adalah 5 kali sehari semalam yang menurut Imam Ghazali, meninggalkan solat merupakan perkara yang paling ringan. Jelas, keindahan dan tersergamnya sebuah villa mewah terletak kepada kukuhnya binaan tiangnya. Apabila sudah roboh atau bergoyang, pasti harganya semakin murah.

Ketiganya ialah dengan sentiasa membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kerana padanya ada hak untuk orang lain. Kebaikannya bukan hanya untuk kita bahkan, memberikan kemudahan, meringankan beban orang lain, membantu yang susah akan menjadi keamanan yang berpanjangan. Orang-orang yang berjaya ini tidak sudah tentunya orang-orang yang meyakini apa yang telah disuratkan melalui Al-Quran dan melalui petunjuk-petunjuk dari kitab-kitab yang terdahulu.

Secara kesimpulannya, jelas ayat ini menunjukkan bahawa keimanan menjadi tunjang utama yakni hablum min Allah melalui keyakinan serta syariat yang wajib dipenuhi melalui perintah Nya. Berturutan dengan itu, adalah wajar untuk kita kongsikan kebaikan itu dengan masyarakat yakni hablum min annas yang menyempurnakan peranan dan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah s.w.t. serta khalifah di atas muka bumi ini. Wallahua'lam.

No comments: