TIDAK TERPESONG DARI JALAN DAKWAH


TIDAK TERPESONG DARI JALAN DAKWAH

Sudah menjadi keutamaan buat kita sebagai generasi pendakwah untuk memberikan perhatian kepada tiga tugas utama kita. Pertama, menyediakan generasi Islam yang beriman, pemuda yang menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka. Islam menjadi tanggungjawab serta perbualan mereka. Kedua, bukan sekadar menyediakan generasi Islam bahkan generasi Islam yang berusaha menegakkan sahsiah Islam bagi memadamkan kebatilan jauh dalam diri, keluarga dan masyarakat. Ketiga, generasi Islam yang beriman tadi juga harus bersedia dan berani untuk menegakkan kembali kebenaran syariah Islam.

Paling asasnya adalah menyediakan mukmin dengan tapak yang luas dan kukuh yang berkeupayaan untuk menahan menara kegemilangan Islam dari taufan badai dan gegaran tohmahan serta gangguan sepanjang menjalankan tanggungjawab sebagai pendakwah. Ia seharusnya mestilah bermula dari pembaikan diri kemudian keluarga dan berakhir dengan masyarakat yang didasari oleh persaudaraan dan cinta-mencintai kerana Allah s.w.t.. Gangguan dan usaha pemesongan pasti akan datang bersilih ganti dan menjadikan kita akan hanya tertumpu kepada perkara kecil dan cabang bukan perkara pokok lagi. Kita fikirkan tentang siapa betul dan siapa salah di dalam rumah kita sedangkan pada masa yang sama musuh sudah mengepung kita dari luar rumah.

Maka anak muda, pendakwah muda, awasilah perkara-perkara seperti urusan perbalahan ‘kulliyah’ dan ‘juz’iyyah’. Perkara pokok kita adalah Islam, mengembalikan Islam yang sahih, menegakkan syariat Allah s.w.t., undang-undang Islam serta daulah Islam. Melaksanakannya mestilah melalui amal jamaie yang sistematik, terancang, ditambah dengan kekuatan dan keberkatan sistem Syura serta beriltizam dengan syariat Islam. Begitu juga dari sudut berbeza pendapat pada perkara cabang. Ini akan menghabiskan banyak masa kita. Soal cara, siapa betul, syaitan akan ambil kesempatan ini untuk memecahbelahkan kita. Sepadukan usaha dengan tolong-menolong pada perkara yang disepakati, berikan kemaafan, buka hati dan minda untuk menerima pandangan orang lain. Buangkan sifat ‘ananiah’ atau perasaan ego, merasakan diri sendiri lebih baik dari orang lain dari sudut pekerjaan mahupun pandangan dari dalam diri kita.

Keburukan keadaan orang yang kita seru dari sudut sosiobudaya, sosioekonomi, kepercayaan serta corak kehidupan mereka menyebabkan kita akan rasa tidak berdaya, lemah dan mati rasa. Akhirnya kita berhenti dan menjauhkan diri dari kerja dakwah serta tidak lagi menyeru mereka kepada kebaikan. Maka akan lahirlah manusia atau pendakwah yang bersikap atas pagar apabila berlaku pertembungan Islam dan jahiliyah moden. Berdoalah kepada Allah s.w.t. agar kita tidak diasingkan atau mengasingkan diri daripada jamaah kerana apabila kambing yang terpisah daripada kawanannya akan dengan mudah diterkam serigala.

Inilah sebahagian dari ciri putus asa kepada kemenangan. Ia timbul dari jiwa yang lemah serta tidak merasai kemuliaan sebagai seorang Muslim. Mereka telah memenuhkan hati dan fikiran mereka dengan kebendaan sehingga melupakan kebenaran yang perlu ditegakkan dan;

“Ia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah (dengan airnya) menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluk-Nya, kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingan.” (Ar-Ra’d 13: 17).

Yakinilah bahawa, pada setiap perkara yang nampak kebatilannya itu, pasti akan luput dari kehidupan kita manusia dengan hanya menunggu masa dan atas usaha dakwah yang dijalankan secara berterusan. Usahlah berhenti, usahlah rasa penat untuknya. Memang wujud dikalangan kita, mereka yang berfikiran kebendaan mempersoalkan bilangan yang sedikit serta upaya lemah yang ada. Ingatlah, pada tika Nabi memulakan dakwah di rumah Al-Arqam Abi Al-Arqam dengan dikerumuni oleh mereka yang hebat materialnya, orang Yahudi, Quraisy, Romawi dan Parsi. Rasulullah s.a.w. telah menjanjikan mereka dengan kegembiraan dengan sabdanya;

"Allah pasti menyempurnakan urusan ini, memberi kemenangan kepada Islam, sehingga berjalanlah penunggang itu dari San 'a ke Hadhramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala yang akan memakan kambingnya, akan tetapi kamu terburu-buru, hendak mencapai kemenangan dengan segera."

“Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahaya Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan Yang demikian). Dia lah yang telah mengutus Rasul Nya (Muhammad s.a.w) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.” (As-Saff 61: 8-9).

Meragui jalan dan meragu-ragukan mereka yang berjalan atas jalan dakwah dengan slogan-slogan melemahkan serta cemuhan dan hinaan begitu juga ejekan yang merendahkan martabat jalan dakwah. Mereka akan terus membuat tuduhan dan menyebarkan fitnah serta gambaran salah mengenai usaha dakwah yang dilakukan.

"Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Al-Ankabut 29: 6) 

“Dan jika kamu berpaling nescaya Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu." (Muhammad 47: 38)

Lantaran itu, hai semua muslimin, saudara pendakwah, gabungkanlah diri mu dengan angkatan dakwah Islam supaya sentiasa disuburkan dengan semangat dan iltizam untuk terus berdakwah dan berdepan dengan segala tohmahan dengan tenang dan aman. Janganlah buang masa kerana kewajipan lebih banyak dari masa.

Kamarul Azami bin Mohd Zaini
Ulangsiar: 7 Syawal 1436H / 23 Julai 2015M

No comments: