FOKUS DALAM ISLAM - Makna Islam

Catatan oleh : Kamarul Azami bin Mohd Zaini (YDP ABIM Daerah Kuala Selangor)

Islam adalah berakar umbikan perkataan “salama” yang bermaksud antaranya, aman, kejernihan, penyerahan dan kepatuhan. Islam pula bermaksud penyerahan diri kepada kehendak Allah (Will of God) dan kepatuhan kepada undang-undang Nya. Gabungan keduanya memberikan makna yang sangat mendalam iaitu hanya dengan menyerahkan diri kepada ‘Will Of God’ dan dengan mematuhi undang-undang Nya, kita akan dapat merasai nikmat sebenar keamanan serta mengecapi kejernihan akal dan hati selama-lamanya.

Terdapat sebahagian dari mereka yang tidak memahami dan mengetahui yang memanggil Muslim dengan gelaran “Mohammedans” kerana mereka merujuk kepada agama Islam itu sebagai “Muhammadnism”. Ini menggambarkan salah anggap mereka bahawa Muslim itu menyembah Muhammad sebagaimana agama Kristian yang menyembah Jesus. Jika Islam itu merujuk kepada susuk tubuh dan pembawakan kepercayaan sekadar seorang manusia iaitu Muhammad, maka ia tidaklah lebih berbanding agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan lain. Tidak kurang juga yang menganggap Muslim ini seperti kepercayaan pemikiran yang lain seperti Judaism, Buddhism, Hinduism dan beberapa contoh yang lain. Kepercayaan dan kefahaman sebegini adalah sangat karut yang mana tidak memenuhi erti Islam yang sebenar. Lebih merisaukan apabila pemikiran ini bukan sekadar pada mereka yang bukan Islam, tetapi turut berkembang dikalangan ummat Islam sendiri sama ada dalam sedar atau tidak sedar. Mereka beranggapan seolah-olah Islam ini ditemui oleh Muhammad. Pemahaman ini perlu ditolak kerana secara tidak langsung ia akan memberikan kesan kepercayaan kepada malaikat, Al-Quran dan beberapa perkaitan yang lain.

Semua Muslim sedar dan tahu, Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah seorang manusia biasa yang diberikan Allah s.w.t satu tugas menyampaikan risalah kepada ummat manusia dan menjadi contoh ikutan buat mereka. Baginda Rasul s.a.w. kekal dalam sejarah panjang yang menceritakan tentang kehebatan seorang manusia dan itulah hakikatnya kebolehberadaan manusiawi di dunia. Apa yang dicapainya, apa yang ditunjukkannya, siapa yang bersamanya, bagaimana hubungan mereka yang bersamanya, semua dibincangkan agar ia menjadi panduan hidup lengkap bagi seorang Muslim. Oleh yang demikian hak mutlak pemilikan Islam itu akan kembali kepada Allah s.w.t bukanlah Muhammad. Konsep ketuhanan dalam Islam menjelaskan bahawa Dialah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Mengetahui dan Maha Penyantun. Maha Agung dan Maha Bijaksana yang merencanakan setiap perjalanan makhluk Nya.

Apabila masyarakat bertamadun diperkenalkan, pada ketika itu ketamadunan itu hadir bersama undang-undang dan peraturan dalam masyarakat. Kehidupan mereka menjadi teratur dan memenuhi keperluan hidup bersama, aman dan sejahtera. Oleh kerana kepatuhan masyarakatnya kepada undang-undang maka, mereka dikatakan sebagai masyarakat yang baik dan jujur. Masyarakat yang kuat dan bermoral iaitu masyarakat yang mengangkat amanah keamanan dan kesejahteraan itu dengan menerima undang-undang dan segala peraturan yang ditetapkan. Tidak akan ada, mana-mana manusia yang mindanya bertanggungjawab dan rasional menyatakan bahawa, akan tercabut keamanan dan kebebasan dengan adanya sikap mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Sudah tentulah mereka tidak akan disia-siakan dan tidak dipedulikan. Secara khususnya, begitulah juga persamaannya mereka yang menyerahkan diri mereka ke bawah kehendak Allah s.w.t dan segala peraturan yang ditetapkan ke atas mereka. Dia yang Maha Pencipta dan Maha Perkasa juga Maha Merencana, maka sudah tentulah mereka yang menyembah dan menyerahkan diri untuk Nya tidak akan dipersia-siakan dan akan dipedulikan. Itulah hak bagi yang hidup dan siapakah yang lebih adil berbanding Allah s.w.t?

Penyerahan diri kepada Allah bahkan memberikan kebebasan juga kepada perkara yang tidak terjangkau dek akal manusia. Ia membebaskan minda dari kepercayaan karut animisme kepada cahaya yang benar. Ia membebaskan roh dari belenggu dosa dan mendorong kepada mengejar pahala dan syurga. Bahkan ia menjadikan manusia bebas dari sifat cemburu, tamak, tekanan dan ketakutan. Ia membebaskan manusia dari kekusutan pemikiran, kerendahan jiwa kepada berpandangan jauh serta keberanian mencipta kejayaan dan kecemerlangan.

Menyerah diri kepada Allah dan memenuhi segala perintah dari Nya adalah penyelamat buat manusia di dunia dan di akhirat. Ia menjadikan manusia juga dapat menghasilkan rasa selamat dan kasih sayang di kalangan manusia. Ia akan mengangkat karamah insaniah ke satu tahap yang telah kita hadami dalam sirah-sirah nabawiyah. Peranan inilah yang menatijahkan setiap makhluk berusaha untuk memenuhi keperluan masing-masing sebagaimana apa yang telah Allah ciptakan dan hanya semata-mata untuk mencari redha Allah s.w.t. Makhluk ciptaan Allah yang lainnya tidak diberi pilihan, melainkan menurut perintah Allah s.w.t. Alangkah indahnya dunia jika ‘khalifahnya’ itu nanti juga turut sama hanya menurut perintah Allah s.w.t. Mereka diberikan akal untuk membuat pelbagai pilihan. Dek kerana itulah mereka mesti ‘dipanggil’ untuk menyerah diri kepada Allah dan memenuhi segala tuntutan yang Maha Pencipta.

“Man alone is singled out as being endowed with intelligence and the power of making choices. And because man possesses the qualities of intelligence and choice he is invited to submit to the goog Will of God and obey His Law.” (Hammudah Abdalati, Islam In Focus)

Apabila Islam itu membawa maksud penyerahan diri kepada “the Good Will of God” dan kepatuhan kepada perintah Nya yang disebarkan oleh manusia pilihan Allah s.w.t, maka Islam mengiktiraf semua para nabi dan rasul tanpa ada diskriminasi dan percaya bahawa setiap mereka adalah Muslim yang taat kepada Allah s.w.t.

"Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua: orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan jadikanlah daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani; "Wahai Tuhan kami! Utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firmanMu) dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (Al-Quran) serta hikmat kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik dan maksiat). Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana". Tidak ada orang yang membenci sgama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Kami telah memilih Ibrahim (menjadi nabi) di dunia ini; dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh yang (tertinggi martabatnya). (Ingatlah) ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Serahkanlah diri (kepadaKu wahai Ibrahim)!" Nabi Ibrahim menjawab: "Aku serahkan diri (tunduk taat) kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam". Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam". (Demikianlah wasiat Nabi Yaakub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu wahai orang-orang Yahudi)! Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaakub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati?" Mereka menjawab: "Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kepadaNyalah sahaja kami berserah diri (dengan penuh iman)". Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) berkata: "Jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk". Katakanlah (Wahai Muhammad: "Kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu) bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar Tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik". Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka (sebagaimana yang kamu - Yahudi dan Nasrani - membeza-bezakannya); dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata". Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman (dengan Kitab-kitab Allah dan Rasul-rasulnya), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk; dan jika mereka berpaling (serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman) maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan (dengan kamu); oleh itu (janganlah engkau khuatir wahai Muhammad) kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. (Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: "Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami Dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah Kami beribadat". Katakanlah (Wahai Muhammad): "Patutkah kamu (hai kaum Yahudi dan Nasrani) membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaanNya? Padahal Dia lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami (faedah) amal kami dan bagi kamu pula (faedah) amal kamu (kalau diikhlaskan), dan kami adalah (mengerjakan amal dengan) ikhlas kepadanya; "Atau patutkah kamu mengatakan, bahawa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, (padahal agama mereka telahpun ada sebelum adanya agama Yahudi atau agama Kristian itu)?" Katakanlah (wahai Muhammad): "Adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) yang telah diberikan Allah kepadanya?" Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.” (Al-Baqarah 2: 128 – 140)

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama-sama Allah, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai Arasy (dan kekuasaan yang mutlak). Maha Sucilah Allah dan tertinggilah ia setinggi-tingginya, jauh dari apa yang mereka katakan itu. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha penyabar, lagi Maha Pengampun.” (Isra’ 17: 42 – 44)

“Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah (dengan ikhlas) sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh dan (ingatlah) kepada Allah jualah kesudahan segala urusan.” (Luqman 31: 22)

Sama ada Ishmael, Isaac, David, Moses, Jesus, Abraham dan Muhammad, mereka semua adalah nabi dan rasul dan Muslim mempercayai mereka tanpa ada sebarang diskriminasi atau mengangkat mereka lebih dari sebagai seorang perutusan Allah s.w.t. Islam adalah agama universal oleh itu ia tidak mengamalkan dikriminasi bangsa, puak kaum atau yang berkaitan dengannya. Nama Islam itu sendiri tidak disandarkan kepada sesiapa pun dan ianya adalah agama yang tersebar luas tanpa sempadan.

Islam adalah agama sejahtera dan ia bermaksud penyerahan diri kepada kehendak Allah dan mematuhi segala perintah Allah. Kehendak Allah ini pula merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama Islam. Al-Quran memberikan penjelasan dan Al-Quran menjelaskan Islam di bawa oleh bukan sahaja Muhammad bahkan, Ibrahim, Isa, Musa dan rasul serta nabi yang lain, maka Muslim bukan sahaja mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. tetapi juga Nabi-nabi yang lain.

Perkataan Allah di dalam Islam adalah tanda keEsaan Dia sebagai yang Maha Pencipta. Berpeganglah keyakinan kita kepada Nya kerana persaksian kita bahawa tiada tuhan selain Allah dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.

RUJUKAN BUKU - ISLAM IN FOCUS oleh Hammudah Abdalati

15 Disember 2016
Usrah Mingguan Cuti Sekolah, ABIM-PEPIAS Kuala Selangor
AYG Tanjong Karang

Penulis merupakan seorang fasilitator sepenuh masa bersama IQ Class Management. Awal pendidikan beliau di Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Air Panas Setapak dan kemudiannya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur (SMAKL) - yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Tamat pengajian sarjana muda beliau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Pentadbiran Perniagaan dan mengambil peluang menambah pengetahuan di dalam ilmu asas kaunseling di KUISCell dalam Sijil Asas Kaunseling 1. Aktif di dalam NGO di Malaysia seperti PEPIAS, ABIM, BBM dan YATIM dan kini beliau masih aktif menjadi fasilitator, melatih fasilitator, menganjurkan program fasilitator serta memberikan ceramah melalui syarikat beliau.

No comments: