BERUSAHA DAN HANYA DIA YANG MENENTUKANNYA

Yūsuf:67 - "Dan ia berkata lagi: "Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk (ke bandar Mesir) dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku (dengan nasihatku ini), tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu (sebab dan musabab) itu hanya tertentu bagi Allah. KepadaNyalah aku berserah diri, dan kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri".


Begitulah pesanan seorang ayah yang risau dan khuatirkan tentang keselamatan anak-anaknya. Itulah sebahagian kisah mengenai Nabi Yaakub dan anaknya yang dinamakan sebagai Bunyamin tatkala saudara mereka ingin membawanya bertemu Nabi Yusuf di Mesir. Ya, KAMZ percaya, ada sebahagian pembaca terimbau sesuatu atau tersentak bila membaca ayat Allah ini. Pada KAMZ, pesan ini cukup penting kerana KAMZ ini seorang penceramah dan fasilitator yang mana antara keutamaan peranannya adalah memberikan teguran nasihat kepada yang mendengar.

Baru semalam KAMZ berceramah di Dkok Eco Camp, dan pagi ini diingatkan bahawa, kata-kata yang KAMZ lontarkan itu hanyalah satu nasihat, sebaliknya takdir itu adalah ketentuan dari Allah. Tetapi barang diingat, ia harus diawali dengan usaha sebagai percubaan melakukan sesuatu dengan cara terbaik sebagaimana pesanan Nabi Yaakub untuk memasuki Mesir dari berlainan pintu. KAMZ, ini pesan untuk dirimu sendiri dan untuk semua pembaca, bagi yang berkata-kata, sampaikanlah nasihat itu kerana Allah, kerana ia adalah satu nasihat untuk perubahan, tetapi yang menyebabkan penerimaan itu adalah Allah, kerana Dialah pemilik kepada hati-hati kita semua. Subhanallah.

No comments: