PENYAKIT DALAM HATI

Sukar hari ini untuk mengenali manusia baik dan boleh dipercayai. Mengapa agaknya ini terjadi? Manusia yang sering kita dengar terdiri daripada 4 unsur asas iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Meneliti hidup kita pada zaman ini, keseimbangan pembentukan 4 unsur pada manusia ini seolah-olah tidak selari yang menatijahkan ketidakseimbangan bukan sahaja pada diri individu manusia itu, bahkan secara tidak langsung bersangkutan dengan masyarakat yang hampir dengan mereka.


Pembinaan diri manusia ini harus bergerak seiring bukan berasingan kepada jasmani sahaja atau emosi sahaja atau rohani sahaja mahupun intelek sahaja. Ia harus dibina secara menyeluruh dan ia mungkin tidak datang dalam sesebuah institusi tertentu, sebaliknya adalah menjadi tanggungjawab setiap individu untuk membinanya secara sekata dan bersama.

Usaha ini diharapakan dapat membina masyarakat yang lebih sihat. Ia perlu dimulakan oleh mereka yang punya kesedaran tinggi untuk membina masyarakat yang lebih bahagia, aman dan harmoni. Apa yang berlaku hari ini, atas ketidakseimbangan itu, maka kehiduoan manusia seolah-olah hilang punca dan hala tuju. Maka, timbullah pelbagai penyakit kronik masyarakat  hari ini yang tidak tahu mana punca dan bagaimana untuk diubatinya. Pilihan yang ada, individu masyarakat perlu meninjau jauh ke hadapan, membayangkan generasi yang akan hidup selepas ketiadaan kita nanti. Perubahan itu perlu datang dari individu dalam masyarakat dan semoga ia akan mampu merubah masyarakat.

'Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).' (Al-Baqarah 2:10)

No comments: