TAZKIRAH BUAT DIRI YANG SERING TERLUPA

Firman Allah s.w.t. di dalam Al-Quran Al-Karim yang bermaksud;

"Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang Kami binasakan sebelum mereka, yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya; maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?" (Al-Anbiya' 21: 6)

Demikian kata-kata Allah s.w.t. memerintahkan agar meyakini bahawa Al-Quran ini merupakan mukjizat bagi Rasul s.a.w. yang dengan izin Allah s.w.t. telah melembutkan hati yang keras, menjadi penawar kepada kesakitan serta menjadi petunjuk bagi mereka yang mencari kebenaran. Bahkan Rasulullah s.a.w. telah menegaskan, tidak akan sesat manusia itu jika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.

Sahabat yang dikasihi sekalian.

Berapa ramai hari ini saudara seagama kita yang telah hilang keyakinan mereka kepada Al-Quran Al-Karim. Sama ada secara zahirnya sehingga mereka murtad, tidak kurang pula yang menyatakannya tanpa mereka sedari dan mereka pula masih mengakui bahawa mereka itu Muslim. Ini adalah disebabkan kelalaian sepertimana yang disebutkan di dalam ayat yang pertama dan kedua, mereka lalai bahkan mereka mempermain-mainkannya.

Di dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahawa pada ketika itu penduduk Mekah berkata kepada Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, "Sekiranya apa yang engkau katakan itu adalah benar dan engkau mengkehendaki supaya kami beriman kepadamu, jadikan gunung Safa ini sebagai emas."

Lalu datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Sekiranya engkau hendak menunaikan apa yang dikehendaki oleh kaummu pastinya engkau dapat, tetapi sekiranya mereka tidak beriman setelah dikabulkan permintaannya, sesungguhnya mereka akan diseksa dengan serta-merta tanpa diberi tempoh lagi, atau engkau sendiri akan menangguhkan di dalam mengabulkan permintaan mereka dengan harapan agar mereka beriman."

Maka, penurunan ayat 6 surah Al-Anbiya' adalah sebagai peringatan kepada Nabi bahawa kaum-kaum sebelumnya pernah juga meminta sedemikian. Tetapi mereka tetap kufur kepada Allah s.w.t.. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Qatadah)

Begitulah keadaan kita juga hari ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang mempermudah dan mempermainkan kata-kata Allah s.w.t. di dalam Al-Quran. Inilah sumber kekuatan Mukmin dan peringatan buat kita sebelum bertemu alam akhirat.

No comments: