KOMUNIKASI BERKESAN; 'TA'ARUF'

MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA YANG BERKESAN
Oleh: Kamarul Azami bin Mohd Zaini
SM Sains Kuala Selangor

Menjadi ahli pembimbing rakan sebaya, memerlukan pelbagai kemahiran dan keupayaan untuk melakukan tugasan yang pelbagai sesuai dengan keperluan pada sesuatu masa. Kemahiran-kemahiran itu wajib dipertingkatkan dari masa ke semasa sesuai dengan perkembangan umur, pengalaman serta latihan yang diterima.

Bagaimana untuk kita menjadi pembimbing rakan sebaya yang berkesan? Ia amat mudah dapat dipelajari. Namun perlaksanaan dan pengamalannya perlu dihayati dan dilakukan segera. Mari kita mulakan dengan mengenali dan memahami sifat, sikap atau tabiat seseorang. Bagi seorang fasilitator Muslim, ini adalah pendekatan pertama yang disebut sebagai tahap ‘share’ atau perkongsian. Pada tahap ini, seorang fasilitator atau pembimbing rakan sebaya sedang berusaha untuk membina ‘repo’ atau reputasi bersama peserta atau sasaran mereka. Oleh itu alangkah moleknya jika setiap pertemuan atau perjumpaan atau sesi, seorang pembimbing rakan sebaya atau fasilitator memulakan dengan tatacara ‘ta’aruf’ atau berkenalan.


AKTIVITI 1

1. Sila dapatkan pasangan atau rakan anda secara berdua-duaan.
2. Adakan sesi suaikenal. Anggaplah teman di hadapan anda itu sebagai orang yang tidak anda kenali.
3. Anda diberi masa 2 minit setiap seorang untuk menjalankan temubual dan mendapatkan maklumat yang mendalam daripada aktiviti ini.


Apa yang berlaku adalah, kita menjadi kaku dan tidak pasti apa yang perlu ditanyakan kepada rakan kita tadi. Ini adalah disebabkan oleh dinding yang telah kita wujudkan semenjak awal permulaan aktiviti itu. Dinding itu tidak nampak jelas atas perhubungan kita tetapi ia terbentuk dalam minda kita. Punca utama kejadian ini adalah disebabkan oleh wujudnya persepsi dan ketakutan yang tidak pasti.


AKTIVITI 2

1. Edarkan sehelai kertas kepada setiap peserta.
2. Minta mereka tuliskan nama mereka.
3. Edarkan kertas mereka kepada rakan disebelah kanan.


Kita lebih mudah untuk menuliskan emosi atau perasaan atau pemikiran kita berkenaan orang lain berbanding bertanya atau berinteraksi secara terus dengan mereka. Mengapa? Inilah persepsi iaitu agakan atau tekaan kita tentang mereka. Di dalam proses ‘ta’aruf’ atau berkenalan, terdapat 5 objektif yang perlu dicapai bagi memastikan komunikasi dan interaksi kita dapat dilakukan dengan baik iaitu;

1. Membina kepercayaan bersama mereka;
2. Menggalakkan keterbukaan dalam perbincangan;
3. Menjadikan hal-hal yang dibincangkan sebagai satu amanah kerahsiaan;
4. Mewujudkan suasana kerjasama dalam kumpulan serta;
5. Mengawal perselisihan faham dengan adab-adab perselisihan (adabul ikhtilaf).

Penerapan 5 objektif ini mesti selari dengan proses berkenalan tadi. Tidak kemal, maka tidak akan hadrilah cinta. Oleh yang demikian, pengenalan bukan sekadar diperingkat tahu namanya, tetapi perlu datang perasaan mahu untuk lebih mengenali mereka.

No comments: