SYUKUR - Bahagian 2 (Muhammad Insan Bersyukur)

Oleh:
Kamarul Azami bin Mohd ZainiKesyukuran yang ditunjukkan oleh Pak Tua dalam artikel yang lalu amat jelas sekali. Itulah petandanya kesyukuran yang tidak pernah kenal masa dan tempatnya. Ia adalah hasil kepercayaan jitu Pak Tua kepada Penciptanya. Dialah yang Maha Pemberi. Pernahkah kita bertanya diri kita bagaimana kita bersyukur, rasa bersyukur dan untuk apakah kita bersyukur?

Menurut M. Quraish Shihab dalam ensiklopedia PSQ, syukur mencakup tiga sisi. Pertama, syukur dengan hati, yakni kepuasaan batin atas anugerah. Kedua, syukur dengan lidah, yakni dengan mengakui anugerah dan memuji pemberinya. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yakni dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya.

Diriwayatkan oleh Yahya bin Ya'la dari Abu Khabab, dari Atha' yang berkata, "Aku bersama Ubaid bin Umair mengunjungi Aisyah r.a. dan berkata kepadanya, 'Ceritakanlah kepada kami sesuatu yang paling mengagumkan yang engkau lihat pada Rasulullah. saw.!' Lalu, beliau (Sayidatina Aisyah) menangis.

Kemudian ditanya kembali oleh Sayidatina Aisyah, 'Adakah yang beliau lakukan, yang tidak mengagumkan? Suatu malam, beliau datang kepadaku, dan kami tidur di tempat tidur hingga tubuh beliau bersentuhan dengan tubuhku. Setelah beberapa saat, beliau berkata, 'Wahai putri Abu Bakar, izinkanlah aku bangun untuk beribadat kepada Tuhanku!' Aku menjawab, "Saya senang berdekatan dengan mu,' tapi aku mengizinkannya. Kemudian beliau bangun, pergi ke tempat simpanan air dan berwudhu' dengan mencucurkan banyak air, lalu solat. Beliau mulai menangis hingga air matanya membasahi dadanya, kemudian beliau ruku' dan terus menangis, lalu sujud dan terus menangis, lalu mengangkat kepala dan terus menangis. Terus menerus beliau dalam keadaan demikian sampai Bilal datang dan memanggil beliau untuk solat Subuh. Aku bertanya kepada beliau, 'Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampuni dosa dosa mu, baik yang dahulu maupun yang akan datang?' Beliau menjawab, 'Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bagaimana aku tidak akan menangis sedangkan Allah telah menurunkan ayat ini kepadaku:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau menggunakan akal.”

Al Baqarah:164

No comments: